Johnny Lourens, Voorsitter van die beheerraad skryf: Mens sou kon sê dat Suid-Afrika tans ‘n siek samelewing het. Daar word feitlik elke uur vrouens en kinders aangerand, verkrag of vermoor. Daagliks word ons in die nuus gekonfronteer met hierdie stories, en dit is in hierdie omstandighede waar welsynsorganisasies soos Badisa persone in nood bystaan en probeer […]

Jan is ‘n 9 jarige seun wat van sy ouers se sorg verwyder is weens verwaarlosing en ontoereikende ouerskap vaardighede. Gedurende hierdie tyd het Jan terapie ontvang vir sy gedrag agv sy traumatiese agtergrond asook die afsterwe van sy biologiese pa en suster. Hierdie Terapie was geweldig voordelig vir hom. Badisa Trio glo om sover […]

Katryn is ‘n 11 jarige dogtertjie wat tenspyte van haar omstandighede ‘n fantastiese positiewe houding tot die lewe het. Katryn se storie begin waar sy slegs 5 maande oud was toe sy die eerste keer in pleegsorg geplaas is. Die pleegouers se omstandighede het ongelukkig verswak, en klein Katryn hieronder gely. Sy is blootgestel aan […]

Autism, or autism spectrum disorder (ASD), is a developmental disorder. It affects how people communicate and interact with others, as well as how they behave and learn. Autism is a lifelong condition and symptoms and signs can first appear when a child is very young. Autism cannot be cured, but therapies and support services can help […]

Cindy* is a talkative five-year-old. This sweet little girl has been growing up in-between homes. Her parents suffer from severe mental illness which impaired their parental capacities significantly. It is suspected that Cindy was abused and left to fend for herself from a young age. Because Cindy is so young, the court has ordered for […]

A few weeks ago Badisa Trio was asked to assess a 6-year-old boy. A family member was concerned that he has been sexually molested by his father. The mother and father were shocked about the allegations and offered their full cooperation to resolve the matter. Benjamin* has non-verbal autism, and thus needed a specialised forensic […]