Vrywilligers met helpende hande Ons wil van hierdie maand af die kollig op ons vrywilligers plaas en die fantastiese werk wat hulle vir ons doen. Hierdie mense vat raak waar ons nie altyd bykom nie en ons is baie dankbaar vir hul hulp. Hier is ons eerste vrywilliger…. Wat is jou naam? Poppie Gerber (Poppie […]

a foster mother’s story At the moment I am fostering a teen-aged daughter. Every time I share her story I become quite emotional. Sara (pseudonym) was placed in my foster-care in 2014. For months she was extremely withdrawn and found it difficult to make friends. After all the trials and tribulations we had gone through […]

TIK causes severe social problems for children and their families Dependence on TIK is causing numerous social problems and the neglect of children. Tik (methamphetamine) is one of the most dangerous drugs that is commonly used in the communities that we serve. The ripple effect goes way beyond the obvious and is blamed for and […]

‘n Pleegkind storie… Ek is vandag 17 jaar, 8 maand en 4 dae oud. Ek tel dit elke dag af, want dan is ek vinniger 18 jaar oud. Dan hoef ek nooit weer met my ouers te praat of te sien nie. Ek kan dan my eie besluite neem. Maar is dit nou te laat […]

“Die afgelope 20 jaar is daar al vrywilligers betrokke by die klerebank by Bellville. So op hul stil manier maak hulle seker dat daar met verantwoordelikheid beheer oor alle donasies aanvaar word en dat die maksimum voordeel daaruit verkry word.”   Background Caroline, is the longest involved at the clothing store. She started in 1994 […]

‘N GELUKKIGE GESINSLEWE: DIE KERN VAN BADISA SE WERK Boodskap van die Voorsitter van die Beheerraad Liz Steenkamp Ons voete kom tot stilstand en ons harte raak stil hier aan die einde van 2014. Ons kyk terug en ons weet nog ’n genadejaar is verby. Badisa Trio se deure is nog oop Ons is voorwaar […]