Kinderberskermings week vind plaas vanaf 31 Mei 2020 tot 7 Junie 2020.

In Suid Afrika is daar baie wette wat vir ons sê hoe kinders hanteer en beskerm moet word. Hierdie wette beskerm die Mense Regte van Kinders. Tydens kinderbeskermings week word daar jaarliks gefokus op hierdie kinderregte soos gestipuleer in die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika en die Kinderwet, Wet 38 van 2005.

Hoekom is daar kinderregte?
Kinders word beskou as ‘n kwesbare groep wie se regte maklik aangetas word. Kinderregte is dus opgestel om op verskillende vlakke seker te maak dat kinders tot sterk, onafhanklike en verantwoordelike burgers van die land te kan wees.

Artikel 28 van die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika lys alle regte van kinders. Wanneer daar na kinders verwys word, beteken dit alle kinders onder die ouderdom van 18.

Die Kinderwet, Wet 38 van 2005, is ook spesiaal geskryf om alle regte van kinders te beskerm. Die belangrikste element van die Kinderwet is “ Die beste belang van die kind”.

Dit is die plig van die regering, ouers, voogde en die gemeenskap om seker te maak dat kinders hul regte bekom, maar kinders het ook ‘n rol om hierin te speel, naamlik verantwoordelikhede. Met elke reg is daar ‘n verantwoordelikheid wat na gekom moet word. Hieronder lys ons ‘n paar van die regte en verantwoordelikhede van kinders.

Kinders se Regte en Verantwoordelikhede

  • Kinders het die reg om ernstig opgeneem te word en die verantwoordelikheid om na ander te luister.
  • Kinders het die reg op mediese sorg en die verantwoordelikheid om vir hulself te sorg.
  • Kinders het die reg op ‘n goeie opvoeding en die verantwoordelikheid om te studeer en hul onderwysers te respekteer.
  • Kinders het die reg om geliefd te wees en om beskerm te word teen mishandeling en die verantwoordelikheid om ander liefde te toon.
  • Kinders het die reg om spesiale sorg vir spesiale behoeftes te kry en die verantwoordelikheid om tot hul volle potensiaal te leef.
  • Kinders het die reg om trots te wees op hul erfenis en oortuigings/geloof en die verantwoordelikheid om die oorsprong en geloof van ander te respekteer.
  • Kinders het die reg op ‘n veilige huis en die verantwoordelikheid om dit netjies en skoon te hou.
  • Kinders het die reg om foute te maak en die verantwoordelikheid om uit hierdie foute te leer.
  • Kinders het die reg om gevoed te word en die verantwoordelikheid om nie kos te mors nie.