As aanmeldings beampte is dit my taak om al die aanmeldings, insluitend alle Vorm 22’s te assesseer en te bepaal of die betrokke kind veilig is in die sorg van die versorger, of dit biologiese ouers is al dan nie. Ons moet bepaal wat die risiko’s is wat die betrokkene se veiligheid of algehele welstand bedreig en of dit aangespreek kan word terwyl die betrokke kind in die gesin aanbly of is dit nodig om die kind te verwyder ten einde hom/haar te beskerm.

Die kantoor ontvang ongeveer 35 aanmeldings per maand, soms meer soms minder, insluitend ongeveer 5-6 Vorm 22’s. Daar is maande wat daar tot 10 Vorm 22’s inkom en daar is baie admin werk verbonde aan ‘n Vorm 22. ‘n Geval word aangemeld met ‘n Vorm 22 deur professionele persone, bv. onderwysers, gesondheidswerkers, ens. wanneer hulle bewus word van moontlike kinder verwaarlosing of mishandeling. Bo en behalwe die Vorm 22’s word aanmeldings ook deur mense deur middel van beëdigde verklarings gedoen. Die hoë getal van aanmeldings is ‘n goeie teken, want dit wys dat mense die belangrikheid van die beskerming van kinders en kwesbare persone verstaan. Dit is ook ‘n teken dat mense regtig strewe daarna om in die beste belang van kinders op te tree daarom die aanmeldings.

Dit is belangrik dat kindermishandeling so gou as moontlik aangemeld word, omdat die gevolge van mishandeling of verwaarlosing lang termyn nadelige gevolge inhou vir ‘n kind. Hierdie Vorm 22’s moet binne 48 uur ondersoek word om te bepaal of die betrokke kind in onmiddelike gevaar is, indien dit die geval is moet die kind verwyder word of ‘n veiligheidsplan in plek gesit word wat die kind se veiligheid en algehele welstand sal waarborg terwyl sy/hy in die gesin aanbly.

Alhoewel hierdie kantoor so baie Vorm 22 aanmeldings ontvang, is dit verblydend om te noem dat deeglike assessering toon dikwels dat die probleme wat die gesin ervaar kan aangespreek word terwyl die kind in die gesin bly, wat baie minder traumaties is vir die kind en die hele gesin kan die nodige hulp kry om beter te funksioneer as ’n gesin. Sommige kere is dit net ‘n geval van ouers wat uit onkunde nie verstaan dat kinders in verskillende ontwikkelings fases verskillende behoeftes het nie. Baie keer weet ouers nie wat hulle regte is en hoe om sekere toegang te kry tot die hulpbronne wat hulle benodig nie.

Die assessering van ‘n aanmelding gaan dus gepaard met ‘n sekere mate van bewusmaking en opvoeding. As hierdie leemtes aangespreek word kan tot die slotsom gekom word dat die kind nie noodwendig doelbewus verwaarloos of mishandel word nie, maar liewer daar is ‘n behoefte aan opvoeding tov die ouers/versorgers en indien die ouers/versorgers hul samewerking gee, soos wat dit in meeste gevalle is, kan die lewens standaard van so ‘n gesin verbeter word en die kinders kan in gelukkiger omstandighede lewe. En dit gee ons hoop dat ten spyte van die hoe getal aanmeldings, is die situasie nie so hopeloos nie, met die nodige dienste kan mense se lewens verander en hulle beter kwaliteit gesinslewe kan handhaaf.

Deur: Sr Kobus – Badisa Trio Kraaifontein

Laai Vorm 22 hier af, of lees meer.