Toe Badisa Trio die eerste keer vir Jamie ontmoet het was sy biologiese pa reeds oorlede, sy moeder was verslaaf aan dwelms en het prostitusie beoefen om aan die lewe te bly. Jamie was baie erg verwaarloos en blootgestel aan ontoepaslike seksuele gedrag.

Jamie is nou ‘n vyfjarige seuntjie, veilig in pleegsorg. Sy pleegouers is baie goed vir hom, maar Jamie sukkel om ‘n band te vorm met mense om hom. Hy kry gereeld erge nagmerries en openbaar gedragsprobleme. Omdat Jamie net vyf is, is hy nog jonk genoeg dat ons met intensiewe terapie en ‘n veilige omgewing hom kan help om in ‘n goed aangepaste kind te ontwikkel.

Ons benodig ‘n totale bedrag van R9 000 vir Jamie se terapie sessies.

Enige bydraes tot ondersteuning van Jamie kan gemaak word aan: Badisa Trio Fondswerwing, ABSA Spaarrekening, Rek no.: 9294493628, Tak kode: 632005, Verwyssing: Jamie