Johnny Lourens, Voorsitter van die beheerraad skryf:

Mens sou kon sê dat Suid-Afrika tans ‘n siek samelewing het. Daar word feitlik elke uur vrouens en kinders aangerand, verkrag of vermoor. Daagliks word ons in die nuus gekonfronteer met hierdie stories, en dit is in hierdie omstandighede waar welsynsorganisasies soos Badisa persone in nood bystaan en probeer help. Dit bly ons trots as Badisa Trio om in hierdie omstandighede hulp, van watter aard ook al en binne ons vermoë, aan ons gemeenskappe te verskaf.

Welsynsorganisasies bly egter afhanklik van finansies om vir sy personeel en infrastruktuur te betaal. Badisa as instansie kry subsidies van die staat om vir die aantal maatskaplike werkers,

hulpwerkers en admin beamptes asook ander uitgawes in ons diens te betaal. Dit is egter nie naastenby genoeg nie. Vir die 2018/2019 boekjaar was die staat se gedeelte maar 87% van ons totale uitgawes, en word ons genoodsaak om fondswerwing projekte aan te pak om die uitstaande 13% op te maak.

Ons het vir die 2018/2019 boekjaar meer as een miljoen rand aan donasies en skenkings ontvang, en daarvoor se ek uit die diepte van my hart vir al ons donateurs baie dankie.

Personeel bly ‘n uitdaging in die “welsyn omgewing”. Badisa Trio verloor gereeld personeel hoofsaaklik omdat die vergoeding wat ons betaal nie kan tred hou met ander privaat- en staat organisasies nie. Dit het ‘n geweldige effek op die dinamika en werking van ons kantore.

Nog ‘n uitdaging is die instandhouding van ons kantoorgeboue, motors en toerusting wat deurlopend aandag moet kry.

Ek wil afsluit om net die volgende bedankings te doen

  • eerstens aan ons Hemelse Vader sonder wie se hulp Badisa Trio en Moresterretjies nie kan klaarkom nie. Sonder Hom is alles wat ons doen tevergeefs.
  • aan al ons personeel wat soms onder moeilike omstandighede baie goeie werk verrig.
  • ‘n spesiale woord van dank aan al ons vrywillige werkers vir hulle onbaatsugtige diens by Badisa Trio.
  • aan al ons beheerraadslede vir hulle hulp en bystand. Ek sou nie sonder julle kan klaarkom nie.
  • aan Karen en Annie vir hulle werk as Bestuurders Maatskaplike Dienste.
  • aan al ons donateurs sonder wie se skenkings ons werklik nie kan klaarkom nie.

Kliek hier om die jaarverslag af te laai.

‘n Paar fotos van die jaarvergadering: 

Die Gasspreker was Mev Louise Wilkinson wat gedeel het oor haar eie ervaring as ‘n veiligheids ouer. Ons was ook vermaak deur Bianca Solomons, een van ons pleegkinders, met haar nagtegaal stem. Ons span het meer vertel oor wat ons die jaar bereik het en vir ons gaste meer vertel oor die rol van pleegouers.