Jan is ‘n 9 jarige seun wat van sy ouers se sorg verwyder is weens verwaarlosing en ontoereikende ouerskap vaardighede. Gedurende hierdie tyd het Jan terapie ontvang vir sy gedrag agv sy traumatiese agtergrond asook die afsterwe van sy biologiese pa en suster. Hierdie Terapie was geweldig voordelig vir hom.

Badisa Trio glo om sover moontlik gesinne te versterk en te herenig. Jan se biologiese ma en stiefpa het baie hard gewerk saam met die maatskaplike werker en toon groot vordering. Jan is weer in sy ma en stiefpa se sorg geplaas onder baie streng voorwaardes van die hof. Badisa Trio gaan voort om die vordering en emosionele welstand van die gesin te monitor en te ondersteun.

Jan benodig nog 5 terapie sessies om  hom te help aanpas in sy nuwe gesinstruktuur. Die koste vir hierdie sessies sal ongeveer R1 500 wees. Enige bydra tot Jan se terapie kostes sal baie waardeer word.

Bankbesonderhede: Badisa Trio Fondswerwing, ABSA Spaarrekening no: 9294493628, Tak kode: 632005, Verwysing: Jan9