Van die Voorsitter van die Beheerraad

Ons sit in ‘n samelewing waar daar baie probleme is. Die grootste hiervan is sekerlik dat daar groot werkloosheid tans in ons land is. Dit het ongelukkig allerhande probleme soos bv. mense wat diefstal pleeg om geld in die hande te kry, mense wat by bendes aansluit ens. Verder bly aanrandings en verkragting van vrouens ‘n groot probleem. Sulke probleme het natuurlik ook ‘n groot negatiewe effek op kinders. Dit is in hierdie omstandighede waar welsynsorganisasies soos bv. Badisa ‘n groot rol speel om hulp van watter aard ook al en binne ons vermoë aan ons gemeenskappe te verskaf.

Welsynsorganisasies bly egter afhanklik van finansies om vir sy personeel en  infrastruktuur te betaal. Badisa as instansie kry subsidies van die staat om vir die aantal maatskaplike werkers, hulpwerkers en admin beamptes asook ander uitgawes te betaal. Dit is egter nie naastenby genoeg nie. Vir die 2019/2020 boekjaar was die staat se
gedeelte maar 91% van ons totale uitgawes. Ons moet dus fondswerwing doen om die res van die koste te dek. Ons het vir die 2019/2020 boekjaar meer as R 1,1 miljoen in donasies en skenkings ontvang en daarvoor sê ek uit die diepte van my hart vir almal wat bydraes gelewer het baie dankie.

Ek wil afsluit om net die volgende bedankings te doen:

Eerstens aan ons Hemelse Vader sonder wie se hulp Badisa Trio en Môresterretjies nie kan klaarkom nie. Sonder Hom is alles wat ons doen tevergeefs.
Aan al ons personeel wat soms onder moeilike omstandighede baie goeie werk verrig.
‘n Spesiale woord van dank aan al ons vrywillige werkers vir hulle onbaatsugtige diens by Badisa Trio. Aan al ons beheerraadslede vir hulle hulp en bystand. Ek sou nie sonder julle kan klaarkom nie. Aan Karen en Annie vir hulle werk as BMD’s en aan al ons donateurs sonder wie se skenkings ons werklik nie kan klaarkom nie.

Volg die Link na die 2020 Jaarverslag