Vir n 6 jarige seuntjie kan dit baie moeilik wees om te probeer sin maak van die lewe, veral as daar maatjies is wat heeltyd rondom hom vloek, stoute prente op die televisie kyk en ook lelik is met ander maatjies. Luciano is al vir amper  4 jaar in pleegsorg by n wonderlike gesin wat hoop om hom in die nabye toekoms aan te neem. Hy is bevoordeel in die sin dat hy saam met sy ouer sussie by hierdie gesin geplaas is en dus darem nog verhouding kan behou met iemand uit sy biologiese familie.

Die plasing verloop oor die algemeen goed, maar met Luciano wat nou in Gr. R is en blootgestel word aan maatjies by die skool en tuis, is daar ander elemente wat vir hom moeilik is om te verwerk. Hy het homself bevriend met ‘n ouer maatjie wat in hul straat woonagtig is en daar word vermoed dat hy ongelukkig blootgestel was aan pornografie. Die pleegouers monitor sy selfoon gebruik baie streng, maar speel tegnologie deesdae ‘n groot rol in jong kinders se lewens.

Wat met Luciano gebeur het of waaraan hy blootgestel is, is tans ‘n raaisel, maar almal wat vir hom omgee wil graag help. Hy toon tans vreeslike uitdagende gedrag by die skool waar hy maatjies ongemaklik laat voel met sy gedrag. Hy toon nie insig dat hy nie mag optree soos hy doen nie en het die skool al klagtes van ouers ontvang.

Vir Badisa Trio om Luciano te kan ondersteun en ‘n intervensieplan in plek te kan sit, is dit baie belangrik dat hy forensies geasssesseer word. Hierdie tipe assessering sal bevindinge kan maak rondom blootstelling of mishandeling wat Luciano ervaar het en dan ook meer dudielikheid gee rondom waar hierdie geseksualiseerde gedrag vandaan kom.

Totale koste van n forensiese assessering en verbale terugvoering beloop R3250.

Gebruik asb verwysing: Luciano6